שיר ומחשבה

 

לפי דברי חכמינו, שער המוסיקה נמצא בדיוק מתחת לשער התשובה. למוסיקה יש הכוח להרים אותנו מן המעמקים אל הפסגות הגבוהות ביותר. המלווה הטבעי לכוחה של המוסיקה הוא כוחה האדיר של התורה, שמסריה יכולים להצית את נפשנו ולהמריץ אותה כדי שתוכל להתעלות גבוה יותר, ובו בזמן לרומם אותנו מחיי היומיום הגשמיים ולתת לנו נקודת מבט חדשה על החיים.
Ana Hashem

Mitzvah Gedolah
Kol Ha'olam
Hineh Ma Tov
Bilvavi
Ki Lo Yitosh