הלכה

במעמד הר סיני, לפני יותר מ-3,300 שנים, ניתנה מפה מפורטת ומדויקת לאופן שבו צריכה להיראות מערכת היחסים עם ה'. השולחן ערוך כולל הוראות מפורטות לחיי רוחניות יהודיים ולמערכת היחסים של היהודי או היהודייה עם ה'. בפודקאסט זה נחקור את מערכות היחסים הללו לעומק. קיצור שולחן ערוך

Episode 1 – Living with Hashem
Episode 2 – Serving God with heart
Episode 3 – Waking with energy
Episode 4 – Prayers and Torah in the night
Episode 5 – Soul Returning
Episode 6 – Removing impurity
Episode 7 – Ways of Washing
Episode 8 – Spiritual Sensitivity
Episode 9 – Stressing Kindness
Episode 10 – Acting with Humility
Episode 11 – Proper behavior in the facilities
Episode 12 – Proper thoughts in the facilities
Episode 13 – Cleanliness for Holiness
Episode 14 – Distancing from excrement
Episode 15 – Distancing from excrement II
Episode 16 – Bathrooms
Episode 17 – Modesty for blessings
Episode 18 – Blessing with heart
Episode 19 – Honoring Hashem's name
Episode 20 – Mistaken blessings
Episode 21 – Answering Amen
Episode 22 – Morning blessings
Episode 23 – Morning blessings II
Episode 24 – Straight to prayer
Episode 25 – Straight to prayer II
Episode 26 – Wearing Tzitzis
Episode 27 – Where is the corner
Episode 28 – Tying Tzitzis
Episode 29 – Putting on and blessing Tzitzis
Episode 30 – Putting on Tzitzis again
Episode 31 – Different material types
Episode 32 – Broken Strings
Episode 33 – Split garment
Episode 34 – Other corner strings
Episode 35 – Shabbos scenarios
Episode 36 – Tefillin
Episode 37 – Proper Tefillin Placement
Episode 38 – Putting on Tefillin
Episode 39 – Putting on Tefillin II
Episode 40 – One out of the pair, and lefties
Episode 41 – Straps, fallen tefillin, interruptions
Episode 42 – Tefillin awareness, holy straps
Episode 43 – Taking off the Tefillin
Episode 44 – Putting away Tefillin, missing Tefillin, cleanliness