קבלה

dklהקבלה מכילה שיעורים נצחיים שקיבלנו כחלק מהמסורת, מהחכמים שקדמו לנו. השיעורים מלמדים אותנו על מציאות עמוקה יותר, מתחת לפני השטח, מציאות רוחנית ומלאת אור.
הפודקאסט הבא ייקח אתכם למסע עוצר נשימה למציאות האחרת, ויאיר את עיניכם להזדמנויות האדירות שהחיים מציעים לנו. פודקאסט זה, שיתעדכן מדי יום אי"ה, מבוסס על מילותיהם הנצחיות של הרמח"ל הרב משה חיים לוצאטו, של הקבליסט הנודע מהמאה ה-18 הרב חיים מוולוז'ין, וכן מילותיו של הרב משה קורדובירו.

Da'as Tevunos

Episode 524 - Humans and Angels
Episode 523 - Connecting to the Source
Episode 522 - Connecting the Sefiros
Episode 521 - Completion through Mitzvos
Episode 520 - Secret of the Name
Episode 519 - Understanding Free Will II
Episode 518 - Understanding Free Will
Episode 517 - Heart and Eyes II
Episode 516 - Heart and Eyes
Episode 515 - Truth of the Torah
Episode 514 - Creation Ex Nihilo
Episode 513 - Paradoxical visions
Episode 512 - Representative Pictures
Episode 511 - Prophetic vision
Episode 510 - Prophecy IV
Episode 509 - Prophecy III
Episode 508 - Prophecy II
Episode 507 - Prophecy
Episode 506 - Cycles of time
Episode 505 - Mazel and Mishpat IV
Episode 504 - Mazel and Mishpat III
Episode 503 - Mazel and Mishpat II
Episode 502 - Mazel and Mishpat
Episode 501 - Moon and Israel's cycles
Episode 500 - Righteous suffering
Episode 499 - Hanhagas Hayichud
Episode 498 - Roots and levels
Episode 497 - Connecting to Hashem
Episode 496 - Revealing His honor
Episode 495 - Vehicle for Hashem's light
Episode 494 - Partners with Hashem
Episode 493 - Power to Choose
Episode 492 - Facing Hashem
Episode 491 - Israel's unique relationship
Episode 490 - Two types of influx II
Episode 489 - Two types of influx
Episode 488 - Levels and interactions II
Episode 487 - Levels and interactions
Episode 486 - Orders of Justice
Episode 485 - Love is the source
Episode 484 - Three levels of influx
Episode 483 - Justice and Love
Episode 482 - Types of Justice
Episode 481 - Stages of human growth
Episode 480 - Five time periods
Episode 479 - Time of Justice IV
Episode 478 - Time of Justice III
Episode 477 - Time of Justice II
Episode 476 - Time of Justice
Episode 475 - Cause and effect
Episode 474 - Interactions of Justice II
Episode 473 - Interactions of Justice
Episode 472 - Seesaw effect of Good and Evil
Episode 471 - Influx and its opposite
Episode 470 - Eternal spiritual connection
Episode 469 - Descending to the dust
Episode 468 - Unique relationship of Israel
Episode 467 - Unity of purpose
Episode 466 - Interdependency of all aspects of reality
Episode 465 - Fruits of the Garden
Episode 464 - Exalted level of Adam
Episode 463 - Outer corresponds to essence
Episode 462 - Three states of Man
Episode 461 - Levels of effect
Episode 460 - Two divisions of evil
Episode 459 - Dual aspects of evil
Episode 458 - Evil's good role
Episode 457 - Humankind's pivotal role
Episode 456 - Summation of the concept of Evil
Episode 455 - Relative perfection
Episode 454 - Limits of Evil
Episode 453 - Revealing the hidden Influx
Episode 452 - Hidden Influx
Episode 451 - Good and lack of Good II
Episode 450 - Good and lack of Good
Episode 449 - Divine Channels
Episode 448 - Creation of Evil
Episode 447 - Three time periods
Episode 446 - Fifth level
Episode 445 - Levels of spiritual-physical balance
Episode 444 - Joining of physical and spiritual II
Episode 443 - Joining of physical and spiritual
Episode 442 - Stages of body and soul
Episode 441 - Beyond description
Episode 440 - Names and perfection
Episode 439 - Reflecting the Divine II
Episode 438 - Reflecting the Divine
Episode 437 - Choosing Spirituality II
Episode 436 - Choosing Spirituality
Episode 435 - Body and soul IV
Episode 434 - Body and soul III
Episode 433 - Benefit for the soul
Episode 432 - Body and Soul II
Episode 431 - Body and Soul
Episode 430 - Hashem's Joy and Honor
Episode 429 - Space for reality
Episode 428 - Hidden Love II
Episode 427 - Hidden Love
Episode 426 - Two paths of interaction II
Episode 425 - Two paths of interaction
Episode 424 - Limited time of hiddenness
Episode 423 - Time of hiddenness
Episode 422 - Limits of Understanding II
Episode 421 - Limits of Understanding
Episode 420 - Two aspects of reality
Episode 419 - Mankind's rectification
Episode 418 - Adam's mistake
Episode 417 - Revealing Unity
Episode 416 - 'Hidden Face'
Episode 415 - Unity vs. all other attributes
Episode 414 - Infinite God, finite world
Episode 413 - Understanding God's Unity V
Episode 412 - Understanding God's Unity IV
Episode 411 - Understanding God's Unity III
Episode 410 - Understanding God's Unity II
Episode 409 - Understanding God's Unity
Episode 408 - Understanding God's perfection
Episode 407 - World of limitation
Episode 406 - Striving for perfection II
Episode 405 - Striving for perfection
Episode 404 - New book - Da'as Tevunos

Tomer Devorah

Episode 403 - Torah study
Episode 402 - Entering the synagogue
Episode 401 - Sefiros throughout the day
Episode 400 - Maintaining Shechina II
Episode 399 - Maintaining Shechina
Episode 398 - Proper fear of Hashem
Episode 397 - Two aspects of Malchus
Episode 396 - Rectifying Yesod
Episode 395 - Supporting Torah
Episode 394 - Humble Torah II
Episode 393 - Tiferes - Humble Torah
Episode 392 - Gevurah II
Episode 391 - Gevurah
Episode 390 - Charity
Episode 389 - Curing the Shechina's lovesickness
Episode 388 - Removing the blocks
Episode 387 - Kindness with Hashem
Episode 386 - Chesed and Love
Episode 385 - Bina and Teshuva II
Episode 384 - Bina and Teshuva
Episode 383 - Chochmah and compassion
Episode 382 - Chochmah II
Episode 381 - Chochmah
Episode 380 - Developing humility II
Episode 379 - Developing humility
Episode 378 - Keser Times
Episode 377 - Seeing good
Episode 376 - Appeasing anger
Episode 375 - Nothing is unimportant
Episode 374 - Keser - humility
Episode 373 - Recalling purity
Episode 372 - Responding fairly
Episode 371 - Cleansing power of difficulties II
Episode 370 - Cleansing power of difficulties
Episode 369 - Focusing on the positive
Episode 368 - Relationship renewal II
Episode 367 - Relationship renewal
Episode 366 - Focusing on kindness
Episode 365 - Collecting kindness
Episode 364 - Letting go
Episode 363 - Relatives of Hashem
Episode 362 - Cleaning sin
Episode 361 - Bearing sin
Episode 360 - Embarrassed King
Episode 359 - New book - Tomer Devorah

Sefer Nefesh Hachaim

Sha'ar daled - fourth gate - Torah

Episode 358 - Torah is the place of Hashem II
Episode 357 - Torah is the place of Hashem
Episode 356 - Torah is life II
Episode 355 - Torah is life
Episode 354 - Torah is the antidote
Episode 353 - Torah rectifies
Episode 352 - Torah atones III
Episode 351 - Torah atones II
Episode 350 - Torah atones
Episode 349 - Mitzvah candle, Torah light II
Episode 348 - Mitzvah candle, Torah light
Episode 347 - Torah cures the body
Episode 346 - Torah and mitzvos give life
Episode 345 - Secret of secrets
Episode 344 - Torah enclothed
Episode 343 - Torah is pure holiness II
Episode 342 - Torah is pure holiness
Episode 341 - Torah gives life II
Episode 340 - Torah gives life
Episode 339 - Lack of Torah, lack of light V
Episode 338 - Lack of Torah, lack of light IV
Episode 337 - Lack of Torah, lack of light III
Episode 336 - Lack of Torah, lack of light II
Episode 335 - Lack of Torah, lack of light
Episode 334 - Hidden light
Episode 333 - Torah's shine
Episode 332 - Prophets and scholars
Episode 331 - Torah is the Name
Episode 330 - Torah raises you II
Episode 329 - Torah raises you
Episode 328 - Torah protects IV
Episode 327 - Torah protects III
Episode 326 - Honor follows Torah
Episode 325 - Torah protects II
Episode 324 - Torah protects from Evil
Episode 323 - Transcending with Torah
Episode 322 - Return to Sinai
Episode 321 - Joy of the Universe
Episode 320 - Partners in creation II
Episode 319 - Partners in creation
Episode 318 - Holding up reality II
Episode 317 - Holding up reality
Episode 316 - Hashem, Torah and Yisrael
Episode 315 - Torah, root of reality II
Episode 314 - Torah, root of reality
Episode 313 - Torah and fear
Episode 312 - Vessel for Torah
Episode 311 - Cleaving to the Torah
Episode 310 - Fear of Hashem
Episode 309 - Torah's container
Episode 308 - Torah for its sake II
Episode 307 - Torah for its sake
Episode 306 - Torah and mussar
Episode 305 - Fourth gate - Torah

Perakim - chapters of advice

Episode 304 - Still more wiles II
Episode 303 - Still more wiles
Episode 302 - More wiles
Episode 301 - Prayer's efficacy II
Episode 300 - Prayer's efficacy
Episode 299 - Raw act of mitzvah
Episode 298 - Yetzer Hara's wiles
Episode 297 - Yetzer Hara's masquerade
Episode 296 - The greater they are...
Episode 295 - Embarrassing Torah scholars
Episode 294 - Torah lishma
Episode 293 - Be careful of pride II
Episode 292 - Be careful of pride

Sha'ar Gimmel - Third Gate

Episode 291 - Intent for Torah and prayer
Episode 290 - Emulating the forefathers
Episode 289 - Moshe's prophecy
Episode 288 - Afar, Efer, and Parah
Episode 287 - The forefathers and Moshe
Episode 286 - Performing miracles
Episode 285 - Ain od milvado meditation
Episode 284 - Powers of holiness
Episode 283 - Black magic
Episode 282 - Hashem's Kingship
Episode 281 - Baruch Shem
Episode 280 - Now and later
Episode 279 - Words of Hashem
Episode 278 - Roots of reality II
Episode 277 - Roots of reality
Episode 276 - Hashem and Elokim II
Episode 275 - Worship of man as idolatry
Episode 274 - Mistake of idolatry
Episode 273 - Hashem and Elokim
Episode 272 - Utilizing tzimtzum
Episode 271 - Thinking beyond
Episode 270 - Tzimtzum and the kav IV
Episode 269 - Tzimtzum and the kav III
Episode 268 - Tzimtzum and the kav II
Episode 267 - Tzimtzum and the kav
Episode 266 - From our perspective II
Episode 265 - From our perspective
Episode 264 - Hakadosh Baruch Hu
Episode 263 - Paradoxical perspectives
Episode 262 - Hashem is unchanging
Episode 261 - A matter of perspective
Episode 260 - Differences between worlds
Episode 259 - Hashem is All II
Episode 258 - Hashem is All
Episode 257 - Hashem and the soul
Episode 256 - Understanding Hamakom III
Episode 255 - Understanding Hamakom II
Episode 254 - Understanding Hamakom
Episode 253 - Hamakom - the Place

Sha'ar Beis - Second Gate

Episode 252 - Final word on prayer II
Episode 251 - Final word on prayer
Episode 250 - Knesses Yisrael
Episode 249 - Higher aspects of soul II
Episode 248 - Higher aspects of soul
Episode 247 - Reconnecting the soul II
Episode 246 - Reconnecting the soul
Episode 245 - 'Tanta' III
Episode 244 - 'Tanta' II
Episode 243 - 'Tanta'
Episode 242 - Soul splinters
Episode 241 - Drawing down light
Episode 240 - All of your soul
Episode 239 - Pouring out the soul II
Episode 238 - Pouring out the soul
Episode 237 - Unifying prayer II
Episode 236 - Unifying prayer
Episode 235 - Prayer is soul
Episode 234 - Visualize the words
Episode 233 - Clear the mind for prayer
Episode 232 - Chana, Moshe, Eliyahu
Episode 231 - Hashem is our Father
Episode 230 - Transforming sin to merit
Episode 229 - Hashem's pain
Episode 228 - Sweetening the bitter
Episode 227 - Hashem's Tefillin V
Episode 226 - Hashem's Tefillin IV
Episode 225 - Hashem's Tefillin III
Episode 224 - Hashem's Tefillin II
Episode 223 - Secrets of Tefillin II
Episode 222 - Secrets of Tefillin
Episode 221 - Hashem's Tefillin
Episode 220 - Two types of proper prayer
Episode 219 - Praying during difficulties
Episode 218 - God feels our pain
Episode 217 - Rosh Hashana prayers
Episode 216 - Praying for God's sake
Episode 215 - Selfless love
Episode 214 - Soldiers of Hashem
Episode 213 - Reflective voices II
Episode 212 - Reflective voices
Episode 211 - Personal prayer
Episode 210 - Prayers of the righteous
Episode 209 - Elders and prophets
Episode 208 - Effective prayer
Episode 207 - Building worlds
Episode 206 - Man's table
Episode 205 - Two types of sacrifice
Episode 204 - Sacrifice and soul
Episode 203 - Mechanics of sacrifice
Episode 202 - Connecting to the Source
Episode 201 - Hashem's bread
Episode 200 - Sustaining the universe
Episode 199 - Jacob's Prayer
Episode 198 - Prayer and Sacrifice
Episode 197 - Vehicle for blessings
Episode 196 - Expelling evil
Episode 195 - Bearing evil forces
Episode 194 - Evil's sustenance
Episode 193 - Esav's food, Yakov's food
Episode 192 - Bad spiritual nutrition
Episode 191 - Bread of Hashem
Episode 190 - Ancient spiritual wine
Episode 189 - Purifying food
Episode 188 - Grain and chaff
Episode 187 - Soul food II
Episode 186 - Soul food
Episode 185 - Nourishing connection
Episode 184 - Shiur Komah
Episode 183 - Hakadosh Baruch Hu and Neshama
Episode 182 - Bring down the Divine influx
Episode 181 - Connect and purify
Episode 180 - Havaya and Elokim
Episode 179 - Take care when praying
Episode 178 - To Whom are we praying?
Episode 177 - Hashem as King
Episode 176 - Talking to Hashem
Episode 175 - Seeing Hashem II
Episode 174 - Seeing Hashem
Episode 173 - Names of Hashem II
Episode 172 - Names of Hashem
Episode 171 - Blessing Hashem
Episode 170 - Levels of devotion
Episode 169 - Service of the heart

Sha'ar Alef - First Gate

Episode 168 - Understanding the depths
Episode 167 - Talmud and tradition
Episode 166 - Moshe's vision II
Episode 165 - Moshe's vision
Episode 164 - Before and after Sinai
Episode 163 - Torah pre-Sinai
Episode 162 - Torah purifies
Episode 161 - Torah's Light
Episode 160 - Adam's atonement
Episode 159 - Filling God's Name
Episode 158 - Yehey shmei rabbah
Episode 157 - Light of repentance
Episode 156 - Key to the palace
Episode 155 - Universal connections
Episode 154 - Soul connections
Episode 153 - Teshuva - repentance II
Episode 152 - Teshuva - repentance
Episode 151 - From Hashem's mouth
Episode 150 - Torah gives existence
Episode 149 - Kedusha - holiness vs. wholeness
Episode 148 - The World's Neshama II
Episode 147 - The World's Neshama
Episode 146 - Neshama and Ruach
Episode 145 - Neshama's effects
Episode 144 - Moshe, man of Elokim
Episode 143 - Nefesh, Ruach, Neshama
Episode 142 - Action, speech, thought
Episode 141 - Sight and thought
Episode 140 - Thought and action
Episode 139 - Higher souls, higher effects
Episode 138 - Power of thought
Episode 137 - Speech and foliage
Episode 136 - Power of speech III
Episode 135 -Power of speech II

Episode 134 - Asiyah
Episode 133 - Beriyah and Yetzirah
Episode 132 - Atzilus - Nearness
Episode 131 - Power of speech
Episode 130 - Light of repentance
Episode 129 - Measure for measure
Episode 128 - Experiencing the Divine II
Episode 127 - Experiencing the Divine
Episode 126 - Affecting reality
Episode 125 - Singing praise
Episode 124 - Experiencing Unity
Episode 123 - Man vs. Angel
Episode 122 - God 'rides' our deeds
Episode 121 - The Cherubs III
Episode 120 - The Cherubs II
Episode 119 - Total dedication
Episode 118 - The Cherubs
Episode 117 - Pure Mercy
Episode 116 - God's garment
Episode 115 - Vehicle of the Divine
Episode 114 - Drawing down Holiness II
Episode 113 - Drawing down Holiness
Episode 112 - Cleansing evil
Episode 111 - Regaining spirituality
Episode 110 - Adam's sin
Episode 109 - Human impact
Episode 108 - Before and after Genesis
Episode 107 - Soul's root II
Episode 106 - Soul's root
Episode 105 - Purity of heart
Episode 104 - Heart of the Universe
Episode 103 - Man's power
Episode 102 - Force of forces
Episode 101 - In God's Image

Sefer Derech Hashem

I highly recommend getting the book Derech Hashem, translated by R' Aryeh Kaplan, published by Feldheim.

Episode 100 - The Oral Tradition II
Episode 99 - The Oral Tradition
Episode 98 - Miracles
Episode 97 - End of Days II
Episode 96 - End of Days
Episode 95 - Prophecy and redemption
Episode 94 - Divine supervision
Episode 93 - Eden and Hell
Episode 92 - Light for the world
Episode 91 - Spiritual practice
Episode 90 - Souls
and man's purpose

Episode 89 - God and the spiritual worlds
Episode 88 - Torah reading and blessings
Episode 87 - Shofar and Yom Kippur
Episode 86 - Succos, Chanukah, Purim
Episode 85 - Festive light
Episode 84 - Shabbos and the festivals
Episode 83 - Gift of Shabbos
Episode 82 - Pray all day
Episode 81 - Dimensions and the prayers
Episode 80 - Four spiritual dimensions
Episode 79 - The prayer service
Episode 78 - Tefillin
Episode 77 - Order of the day
Episode 76 - Day and Light
Episode 75 - Power of Prayer II
Episode 74 - Power of Prayer
Episode 73 - Daily Renewal
Episode 72 - Exodus
Episode 71 - Revealing His Honor
Episode 70 - Understanding sacrifice
Episode 69 - Ultimate sacrifice
Episode 68 - Malchus
Episode 67 - God's Kingship II
Episode 66 - God's Kingship
Episode 65 - Israel's testimony
Episode 64 - Shema - God's Unity
Episode 63 - Love, trust and faith
Episode 62 - Love and fear
Episode 61 - Torah's prerequisites
Episode 60 - Torah is Light II
Episode 59 - Torah is Light
Episode 58 - Spiritual acts
Episode 57 - Service of God
Episode 56 - Moses' prophecy
Episode 55 - Clarity of vision
Episode 54 - Prophetic pitfalls
Episode 53 - Prophetic messages
Episode 52 - More on Prophecy
Episode 51 - Prophecy

Episode 50 - Divine Inspiration
Episode 49 - Dark magic II

Episode 48 - Dark magic

Episode 47 - Names and Angels

Episode 46 - Divine Inspiration & Prophecy

Episode 45 - Names of God

Episode 44 - Dreams

Episode 43 - Soul connection

Episode 42 - Lessons of an NDE

Episode 41 - Soultalk

Episode 40 - Four states of Humankind

Episode 39 - Darkness and Light

Episode 38 - Two levels of Providence

Episode 37 - Ultimate Love

Episode 36 - The Zodiac

Episode 35 - Divine Judgments

Episode 34 - Components of Providence

Episode 33 - Israel's purpose

Episode 32 - Abraham's tree

Episode 31 - Israel and the nations

Episode 30 - Reincarnation

Episode 29 - Tzadik's merit

Episode 28 - Complex calculations

Episode 27 - Wake up call

Episode 26 - Precise Providence

Episode 25 - Light of Life

Episode 24 - Ultimate test

Episode 23 - Eternal Light

Episode 22 - Teshuva - repentance

Episode 21 - Righteous Reward II

Episode 20 - Righteous Reward

Episode 19 - Spiritual symphony

Episode 18 - Providence - general and specific

Episode 17 - Purity and impurity

Episode 16 - Evil is lack of Light

Episode 15 - Ripple Effects

Episode 14 - Levels of Reality

Episode 13 - Highest Light
Episode 12 - Raising the world
Episode 11 - World of darkness

Episode 10 - Soulshine
Episode 9 - Body and Soul
Episode 8 - Humankind, then and now
Episode 7 - Ultimate Balance
Episode 6 - Man, pinnacle of creation
Episode 5 - Purpose of creation
Episode 4 - God and Light
Episode 3 - God, the Ultimate Unity
Episode 2 - Fundamentals - God
Episode 1 - Introduction to Kabbalah

We explore, in depth, the Ramchal's book Derech Hashem. This is a live recording of the twice-weekly shiur Ari presents in Yeshiva Nesivos Ahron in Jerusalem. The topics discussed are fundamental to a proper understanding of Jewish thought, based on the underlying themes of Kabbalah that run through the works of the Ramchal.

Derech Hashem - The path of God

1. Mankind
2. Adam before and after sin
3. The Two Moshiachs
4. The soul and death
5. World of the souls
6. Soul strengthening
7. Soul strengthening II
8. The situation of Man
9. Raising the physical
10. The mitzvos and tikkun
11. Power of Torah
12. Spiritual creations
13. Other types of creations
14. Reciprocal providence
15. Evil and rectification
16. Emotion, intellect and purpose