להבין את המשיח

אנו, החיים בעולם המערבי, שמענו על רעיון המשיח אך הבנו אותו רק דרך העדשה של מי שחי מחוץ למסורת היהודית. הרמב"ם מדגיש בשלושה עשר העיקרים את מרכזיות האמונה היהודית ברעיון ימות המשיח, ועם זאת, הרעיון אינו מובן כהלכה. פודקאסט זה משלב את הרעיון המסורתי של ימות המשיח מנקודת המבט היהודית, המתבסס על מסורות עתיקות שתחילתן עוד בהר סיני עצמו, שנחשפות במקורות קבליים ותלמודיים הקדושים ליהדות. הבה ניתן לתורה לדבר בעד עצמה.

Episode 1 – Beginnings – Adam's sin
Episode 2 – Rectification – Return to Unity
Episode 3 – In its time vs. hastening
Episode 4 – 6000 year calendar and Moshiach's Torah
Episode 5 – Jews' and Moshiach's suffering
Episode 6 – Gog Umagog and Moshiach ben Dovid
Episode 7 – Moshiach and current events
Episode 8 – Nesirah and current events
Episode 8.5 – Additional thoughts on podcast 8
Episode 9 – 9 Av, Shmini Atzeres, Zos Chanukah
Episode 10 – Getting into Moshiach Consciousness
Episode 11 – Moshiach NOW?
Episode 12 – Seventy years
Episode 13 – Secret of Thirteen